Ventilatie Academy

Ventilatie Academy is dé plek als het gaat om kennisoverdracht op het gebied van Ventilatie in Nederland.

Comfort en binnenluchtkwaliteit

Ventilatie is belangrijk in alle gebouwen. Zonder voldoende ventilatie ontstaat een slechte kwaliteit binnenlucht met vaak ook vochtproblemen. Gezondheidsproblemen zijn dan zelfs niet uitgesloten.
Ventilatie betekent het vervangen van vuile binnenlucht door schone buitenlucht. Dus zonder extra maatregelen wordt in het stookseizoen steeds weer de opgewarmde binnenlucht vervangen door soms zelfs ijskoude buitenlucht. Dat betekent tocht, verlies aan comfort en meer energiegebruik.

Soms worden oplossingen gepropageerd die energiebesparing in het stookseizoen voorkomen door minder te ventileren. Dat lijkt een niet gewenste weg die ook niet nodig is.

Er zijn uitstekende ventilatiesystemen die zonder de gewenste hoeveelheid ventilatie te knijpen, een comfortabele en tochtvrije isolatie kunnen verzorgen met energiebesparing als niet te versmaden neveneffect.

Ontwerp en aanleg van dergelijke installaties zijn niet overdreven moeilijk maar vragen wel extra aandacht.

Leergang Ventilatie

De Ventilatie Academy initieert, ontwikkelt en draagt zorg voor het geven van cursussen op alle noodzakelijke niveaus, desgewenst als maatwerk of in company.

Een goed ventilatiesysteem wordt met het ontwikkelen van meer doordachte gebouwconcepten belangrijker en belangrijker. Daarbij is het een voordeel dat de Ventilatie Academy binnen de Academy koepel nauwe banden onderhoudt met de zuster organisaties en daardoor op de hoogte is van de ontwikkeling van dergelijke concepten. Doe nieuwste ontwikkelingen kunnen dus snel worden meegenomen in de relevante cursusonderdelen.